Esports‎ > ‎

Iniciacions Esportives

Iniciació esportiva

Aquesta etapa va destinada als alumnes de P3, P4 i P5. És una etapa relacionada amb la psicomotricitat que fan a l'horari escolar.

OBJECTIUS DE LA ETAPA

 
 • Desenvolupament dels aspectes perceptiu-motrius:
  • d'esquema corporal: lateralitat, respiració, relaxació.
  • coordinació:
   • coordinació dinàmica general (global)
   • coordinació dinàmica específica (segmentària).
  •  estructura espaial i temporal: percepció de l'espai i temps. 
 • Desenvolupament dels aspectes afectiu-social: hàbits, actituds, autonomia...
 • Desenvolupament dels aspectes cognitius.
     

COM HO PORTEM A TERME?

Les nostres sessions es basen en el moviment corporal a través de jocs col·lectius que treballem amb:
 • CIRCUITS: diferents recorreguts amb diferents materials, en sentit circular per no ser competitius.
 • RACONS: pilotes, anelles, cordes, xanques....
 • JOCS POPULARS: els nostres jocs de sempre.
 • JOCS DE ROL: jocs on fas posar als alumnes en diferents situacions i moments
 • JOCS D'EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ: Jocs on puguin verbalitzar els diferents aspectes de la realitat o imaginar.

Poliesports

És la segona etapa de la iniciació esportiva, adreçada als alumnes de 1r i 2n de primària. L'ojectiu és treballar les diferents capacitats, habilitats, actituds del nen/a mitjançant exercicis i jocs dels esports individuals i d'equip, ja que és la millor manera d'incidir en la seva capacitat d'aprenetatge al món esportiu. És treballa en tres blocs: esports general, bàsquet i futbol sala.

OBJECTIUS DE LA ETAPA

 • UTILITZAR EL JOC COM A MITJÀ D'APRENETATGE.
 • AFIANÇAR LES HABILITATS MOTRIUS BÀSIQUES I GENÈRIQUES A TRAVÉS DE LA INTRODUCCIÓ D'HABILITATS ESPECÍFIQUES DELS DIFERENTS ESPORTS COL·LECTIUS I INDIVIDUALS.
 • PLANTEJAR SITUACIONS TÀCTIQUES ADAPTADES: Percepció, decissió, execució.
 • DOTAR LA PRÀCTICA DE LA MÀXIMA VARIABILITAT D'EXPERIÈNCIES MOTRIUS.
 • UTILITZAR LA COMPETICIÓ COM A ITJÀ EDUCATIU.
 • AFAVORIR L'AUTONOMIA DELS ALUMNES EN EL PROCÈS D'ENSENYAMENT-APRENETATGE.
 • POTENCIAR LA MOTIVACIÓ DELS ALUMNES EN L'APRENENTATGE.